Indholdsfortegnelse Bind 2

1  Statistisk i Excel, en opsummering af data med illustrationer

1.1 Grunddata i et konkret eksempel
  1.1.1 Enkelte eller grupperede observationer som grunddata
1.2 Intervalplan til gruppering af grunddata
  1.2.1 Variationsområdet og datas forløb
  1.2.2 Intervalbredder, lige lange og forskellige længde
  1.2.3 Antallet af intervaller
  1.2.4 Intervallernes ulighedstegn og observationer på grænsen
  1.2.5 Grupperede data som enkelte og simultane fordelinger
1.3 Fordelingsbillede
1.4 Lokaliseringsniveau, fempunktsopsummering
1.5 Lokaliseringsniveauets median, gennemsnit og variation
1.6 Symmetristruktur

2 Objektive kriterier når du bruger en figur eller tabel

3 IT-støtte i Excel-figurer, typer – og diagramfaciliteter

3.1 De syv mest brugte diagramgrupper og Excels muligheder
3.2 Fire diagramtyper indbygget i Excel til statistikbeskrivelse
  3.2.1 En samlet oversigt over demonstrerede søjlediagramtyper
  3.2.1.1 Statistisk faglig diskussion af begrebet ”søjlediagram”
  3.2.2 Søjle–søjleblokdiagram i 2D og 3D som histogram
  3.2.2.1 Histogram, præsentation af søjlediagram i 2 dimensioner
  3.2.2.2 Metoden til at danne et søjlediagram som histogram
  3.2.2.3 Histogrammet præsenteret som søjlediagram i 3 dimensioner
  3.2.2.4 Metoden til et 3-dimensionalt søjlediagram som histogram
  3.2.3 Søjlediagram, gruppe- og struktursammenligning
  3.2.3.1 Søjlediagrammers layout, forskellige forslag
  3.2.3.2 Metoden til et 2D-søjleblokdiagram, gruppestørrelse og struktur
  3.2.3.3 Metoden til et søjlediagram ved gruppesammenligning i 2D
  3.2.3.4 Metoden til et søjlediagram ved gruppesammenligning i 3D
  3.2.3.5 Metoden til et kvalitativt søjlediagram i 2D
  3.2.3.6 Metoden til et kvalitativt søjlediagram i 3D
  3.2.3.7 Metoden til et kvalitativt søjlediagram, sammenligning i 3D
  3.2.4 Kurvediagram
  3.2.4.1 Metoden til et kurvediagram
  3.2.5 XY-punktdiagram i sin grundform og som et kurvediagram
  3.2.5.1 Metoden til et XY-punktdiagram
  3.2.6 Cirkel(lagkage)-diagram
  3.2.6.1 Metoden til et cirkeldiagram
  3.2.6.2 Sammenligning af cirkeldiagrammer i ægte størrelsesforhold
3.3 Konstruktion af tre vigtige diagrammer i statistikbeskrivelse
  3.3.1 Pindediagram
  3.3.1.1 Metoden til et pindediagram
  3.3.1.2 Færdiggørelse af standarddiagram som pindediagram
  3.3.2 Fraktildiagram og normalfraktildiagram
  3.3.2.1 Metoden til en fraktiltabel
  3.3.2.2 Metoden til et fraktildiagram
  3.3.2.3 Normalfraktildiagrammet og metoden til en normalfraktiltabel
  3.3.2.4 Metoden til et normalfraktildiagram
  3.3.3 Boksdiagram og sammenligning af datasæt, hvad kan det?
  3.3.3.1 Metoden til et boksdiagram ved at bruge det rå linjediagram
  3.3.3.2 Finredigering af linjediagram til et boksdiagram
3.4 Redigering af udvalgte diagrammer i Excel, detaljeret hjælp
  3.4.1 Diagramdemo for elementer
  3.4.2 Diagram- afbildningsområdefarve~Chart-Plot Area Color
  3.4.3 Kant (ramme) om diagramelementer~Border, Chartelements
  3.4.4 Forklaringers placering og rækkefølge~Legend placement
  3.4.5 Gitterlinjers (koordinatlinjers) format~Gridlines format
  3.4.5.1 Optrukne Gitterlinjer~Gridlines ud for Y-aksen, grå og stiplet
  3.4.5.2 Ændring af Gitterlinjer~Gridlines i mere komplekse figurer
  3.4.6 Akseudseende Y- og X-aksen a~Axis format Y and X
  3.4.7 Dataetiketter i punkt- og kurvediagram d~Data Labels show
  3.4.8 Kurvedannelse XY-punktdiagram ~Linecreation XY-scatter
  3.4.9 Tendenslinje~Trendline, for kurve- eller XY-punktdiagram
  3.4.10 Kurve og punktmærke, farve og udseende~Line and Mark
  3.4.11 Dataetiketter i søjler ~Data Labels in columns
  3.4.12 Fyld og effekter i søjler m.m.~Fill and effects, columns etc.
  3.4.13 Søjlemellemrum og søjlebredde~Column and Gap Width

4  IT-støtte til at danne tabeller i Excel

4.1 Excels almindelige tabeller og grafisk præsentation
  4.1.1 Tabeldannelse ved indsætning af data i et Excel-regneark
  4.1.2 Sådan indsættter du en Excel-tabel i et Word-dokument
  4.1.3 Valg af typografi for tabelnavnet
  4.1.4 Redigering af celler og baggrund for tabel indsat i Word
4.2 Pivot-krydstabuleringstabel med Excel
  4.2.1 Formål med undersøgelsen og metodevalg
  4.2.2 Hvad er en Pivottabel, og hvad kan den bruges til?
  4.2.3 Metoden til en Pivottabel
  4.2.4 Intervalplan til gruppering i Pivottabel-eksemplet
  4.2.5 Grupperingens udførelse i en Pivottabel
  4.2.6 Færdiggørelse af Pivottabel, optælling og sammenlægning
  4.2.7 Redigering af tabel ved kopiering til almindeligt format
  4.2.8 Finjustering af talplacering og gitter i tabeleksemplet
  4.2.9 Nogle illustrationer i 2D og 3D af Pivottabellens resultat
  4.2.9.1 Sådan korrigeres længde og højde for intervaller i et histogram
  4.2.9.2 Pivotresultaters illustration som histogram eller pindediagram
  4.2.9.3 Pivotresultaternes illustration i 3D

5 Statistik og formelskrivning med Microsoft Equation

5.1 Sådan åbnes de illustrative statistikformler og symboler
5.2 Tegn, symboler og faciliteter i Microsoft Equation 3.0
  5.2.1 Oversigt over symboler og tegn i Microsoft Equation 3.0
5.3 Specielle problemer i Microsoft Equation 3.0
  5.3.1 Office 2000 Ms Eq, kursiv contra almindelig skrift i Word

6  Makro eller indbygget funktion med et eksempel

6.1 Brug 10 minutter på selv at lære at lave en makro
6.2 Tilpas nemmest indbygget funktion i stedet for en makro
6.3 Makroeksempel, start af Microsoft Equation 3.0 i Word
  6.3.1 Få en makro til at virke fremover ved at indstille sikkerhed
6.4 Handling med makro i Word ved få eller et enkelt klik                   
  6.4.1 Aktiver handling i Word med makro ved klik på bjælkeikon
  6.4.2 Personlig fremstilling af ikon
6.5 Handling med makro i Excel ved få eller et enkelt klik
  6.5.1 Aktiver handling i Excel med makro, klik på bjælketekst
  6.5.2 Aktiver handling i Excel med makro ved klik på bjælkeikon

7  Kritiske synspunkter til Word og Excel 2000-2003 i Office

7.1 Konkret kritik af Word og Excels fantastiske univers
7.2 Hoved- og underdokumenter i Word. Gør det ikke!

Appendiks 1  Åben Excel-analysepakke, statistikopsum., Ms Eq m.m.
Appendiks 2  Baggrunden for normalfraktildiagrammets virkemåde
Appendiks 3  Variabelliste til organisering og typebestemmelse
Appendiks 4  Boksdiagram med en enkelt boks a-z
     App. 4.1 Boksdiagram og tabelgrundlag
     App. 4.2 Boksdiagram og valg af grunddiagram
     App. 4.3 Efterbehandling af titler, baggrunde, gitterlinjer m.m.
     App. 4.4 Tilpasning af dataetiketter
     App. 4.5 Indsætning af bokse
     App. 4.6 Linjer fra bokse til datas yderpunkter
     App. 4.7 Færdiggørelse af standarddiagram til et boksdiagram
     App. 4.8 Yderligere finpudsning af et boksdiagram
 • Shopping Cart

  Dit indkøbskort er tomt. Under fanen Butik kan du købe ved at klikke på Tilføj