Bogserien Statistik og beskrivelse

Statistik og beskrivelse for erhverv og studerende - er en bogserie til at støtte 
de der vil beskrive med statistik. Bogserien kan bruges som hjælp til selvhjælp
i erhverv og på studier med et læsevenligt sprog, hvor der er behov for praktisk 
støtte til at få hul på statistikemner. Med sine fagligt funderede figurer og forslag
til planlægningsredskaber er der hjælp til opgavens løsningsfaser.

Bogserien er foreløbig:

Bind I  Metoder og anvendelse
Bind II  Illustrationsværktøjer i Excel og Word (På dansk med engelske IT-ord) 
Bind III  Effektiv styring af skriftligt arbejde i Word med EID (under udgivelse)

Bind IV  SPSS illustrationer i en statistisk opsummering af data (forventes udgivet)

Bogserien hedder altså statistik og beskrivelse og ikke beskrivende statistik fordi
bind II handler om data og illustrationer med IT og bind III handler om grafik- og
metodeovervejelser i selve opgaveløsningen og i den fysiske indholdsstruktur.
Her kan du købe bøgerne (klik på billedet):  

                      bogserie-bind-1-og-2  
Det finder du i bogserien så ”kort” fortalt som muligt.

Bind I er en lærebog i grundlæggende beskrivende statistikmetoder med en 
kort introduktion til det beskrivende og teoretiske område (inkl. modeldiskussion). 
Metoder følges op med kildebeskrivelser og eksempler. Foruden de gængse red-
skaber til en statistisk opsummering af et datamateriales vigtigste kendetegn er 
der forslag til åbne spørgeformer i mindre fora, tjekliste til spørgeskema, kilde-
udsøgningsmetoder og overblik, markedsføringsstatistik og et tankeskema til en
virksomheds-sektor-branche-konjunktur-beskrivelse. Der findes også en diskussion 
af manglen på målsætningsformulering i en almindelig problemformulering.

Bind II Illustrationsværktøjer i Excel og Word indeholder en række vejledninger, 
som er vigtige at kende til, når man skal illustrere statistiske beregninger i Word 
og Excel. Bogen introducerer til brugen af programmernes illustrationsværktøj i 
diagrammer, tabeller og andre typer statistik. Starten er et færdigt eksempel på, 
hvad en statistisk beskrivelse indeholder. Med udgangspunkt i eksmeplets opsummering
og sammenligning af dataserier finder du en detaljeret kogebog til at lave 
figurer og tabeller i Office. Det sidste kapitel er af mere polemisk karakter idet der 
her rettes kritik af nogle praktiske og faglige forhold i MS Office.
 
Bind III Effektiv styring af skriftligt arbejde i Word med EID er her du finder
en diskussion af grafikfiler i Word og Excel og et tankeskema til faserne
i et projekt eller en opgaveløsning. Endeligt er der praktisk hjælp til nemmere 
at automatisere og nummerere formater i indhold og oversigter d.v.s. benytte 
sig af fordelene i et elektronisk integreret dokument (EID).
Her er et uddrag fra bogen:
Til at styre strukturen og indholdet overordnet, kan du benytte en slags
tanke-skema med byggeklodser, også kaldet ”en akademisk pølsemaskine”.
Dele af den, er udbredt på forskellige videregående uddannelser.
Faserne i processen, der leder dig igennem skriftlig rapportering, ved at du
selv stiller spørgsmål og give svar, er arbejdet med: 

þ      Målsætning

þ      Indledning 

þ      Problemformulering 

þ      Afgrænsning 

þ      Løsning (hovedindholdet) 

þ      Afsluttende konklusion

þ      Eventuel perspektivering 

þ      Kilder
þ      Bilag

Men styring ved at bruge en skabelon med store byggeklodser, er ikke altid nok.
Er dokumentet stort eller meget detaljeret, kan elektronikken via Word hjælpe
med at styre processer, der er centrale, for indholdet og udseendet.
Der vejledes i udvalgte redskaber til denne styring, der især rykker, 
fordi det bliver nemmere, at arbejde hen imod det ideelle.

Hvis du har spørgsmål så klik på fanen Kontakt for at sende en besked.
 • Shopping Cart

  Dit indkøbskort er tomt. Under fanen Butik kan du købe ved at klikke på Tilføj